2013-10-28 19:44:06

"Šuma u školi, škola u šumi"

Učenici 6. razreda uključili su se u okviru terenske nastave iz prirode u projekt kojeg su pripremile Hrvatske šume d.o.o. pod nazivom "Šuma u školi, škola u šumi". U petak, 25. listopada, posjetili su šumu Tomin hrast u blizini Šodolovaca.

Voditelj Berislav Vinaj, dipl. inžinjer šumarstva, na vrlo poučan, ležeran, zanimljiv i poticajan način, upoznao je učenike sa biljnim i životinjskim svijetom šume, orijentacijom u šumi te uzgojem šuma sa naglaskom na važnost očuvanja kvalitete okoliša (šuma).  

Učenicima su bila najzanimljivija pitanja “za milijunaša” koje je postavljao voditelj. Na praktičnim primjerima mogli su povezati već naučene sadržaje iz prirode, ali i usvojiti nove zanimljivosti iz same šumarska struke.

Koliko je poticajno i edukativno bilo te koliko je učenicima šuma i šumarska struka bliža, najbolje mogu opisati ove njihove rečenice: “Kako je vrijeme brzo prošlo. Kada ćemo opet ići?”

 


Osnovna škola Ernestinovo