2014-06-17 18:26:19

Raspored popravnih ispita
  pismeni dio usmeni dio
23.6.2014 - pon  kemija - (8:00)  
24.6.2014-uto  biologija - (10:00) kemija - (8:00)
26.6.2014.- čet   biologija-  (8:00)
     

 


Osnovna škola Ernestinovo