2014-10-17 11:59:47

Započeli radovi i u ovoj školskoj godini

Radno i u ovoj školskoj godini

Započeli su radovi u plasteniku, oko škole i u atriju. Priprema se tlo, bere i suši se kadulja za čaj....smiley


Osnovna škola Ernestinovo