2016-06-15 11:39:28

DOPUNSKI RAD ZA UČENIKE

U petak, 17.lipnja, u 8 sati započinje dopunski rad iz prirode 6, biologije 8 i kemije 8. Učenici su dužni ponijeti nove bilježnice, udžbenik prirode, biologije, kemije) i pribor za rad (olovke, gumice, kalkulator). Dopunski rad ostvarit će se kroz ukupno 10 sati za svaki predmet, svaki radni dan, zaključno sa petkom 24.lipnja u vremenu od 8 do 11.25 sati.

Radni materijali za dopunski rad nalaze se pod Opširnije.


Osnovna škola Ernestinovo