2016-10-22 12:37:00

SEMINAR ZA KOORDINATORE PROJEKTA "MI JEDEMO ODGOVORNO"

U Vukovaru, 18. listopada 2016., u Gimnaziji Vukovar, održan je seminar namijenjen nastavnicima i odgojiteljima, koordinatorima odgovornim za realizaciju programa Mi jedemo odgovorno.

Cilj seminara je pomoći sudionicima da:

-razviju nove spoznaje o potrošnji hrane i širim učincima hrane na ljude i okoliš
-definiraju što znači biti odgovoran potrošač (ključna znanja, stavove, vještine)
-definiraju što znači integrirati globalni razvoj i perspektive obrazovanja za okoliš te kako to učiniti
-primjene metodologiju  Programa “ Mi jedemo odgovorno“ u svojim odgojno obrazovnim ustanovama.

Nastavnice Marina Alerić i Ivana Kardo, koordinatorice projekta Mi jedemo odgovorno za našu školu, sudjelovale su u radionicama: “Planet Overshoot”, "Mit ili činjenica", “Fair trade – Banana split”, a nove spoznaje, stečene na seminaru, prenijet će ostalima u školi.


Osnovna škola Ernestinovo