2016-11-29 12:53:19

Večer matematike

U četvrtak, 1.12. 2016 godine, od 18:00 do 19:00 h , održat će se aktivnosti iz područja matematike pod nazivom Večer matematike, stoga se taj dan nastava izvodi u popodnevnim satima.

Putnici čekaju autobus po sljedećem rasporedu:

Petrova Slatina 12:45 h

Šodolovci 12:50 h

Koprivna 13:00 h

Paulin Dvor 13:05 h

Divoš 13:15 h

Odvoz putnika je u 17:40 h i u 19:05 h.


Osnovna škola Ernestinovo