2017-02-06 08:49:06

Predupisi za učenike prvog razreda 2017/18.

P r e d u p i s i  za djecu rođenu  u razdoblju od 1. travnja 2010. do 31. ožujka 2011. godine, koja će biti obveznici polaska u prvi razred za 2017./2018. školsku godinu, obavit će se od 6. do 17. veljače 2017. godine u tajništvu škole u Ernestinovu, radnim danom  od 8.00 do 14.00 sati za  mjesto Ernestinovo, Divoš,  Paulin Dvor, Petrova Slatina, Šodolovaci i Koprivna, na temelju prebivališta odnosno prijavljenog boravišta.

Molimo roditelje-skrbnike da u navedenom roku izvrše predupis za svoje dijete, te da ponesu OIB i JMBG djeteta.

Više informacija na  OGLASNOJ PLOČI ...


Osnovna škola Ernestinovo