2017-02-21 11:18:09

Plan posjeta djece pedagoginji i liječnički pregledi za upis u prvi razred osnovne škole

Plan posjeta djece pedagoginji radi utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta za upis u 1. razred  OŠ  Ernestinovo za školsku godinu 2017./18.  kao i rasporedi liječničkih pregleda nalazi se u privitku ....

 


Osnovna škola Ernestinovo