2017-05-08 10:56:15

Info dan u OŠ Ernestinovo

U srijedu 10. 5. 2017. godne u 14.00 sati obilježit će se Info dan - dan za inkluziju koji obilježavamo kao partneri na projektu Učimo zajedno 3. Poziv možete pogledati u prilogu.

 


Osnovna škola Ernestinovo