2017-12-27 11:51:10

Betlehemsko svjetlo mira i prigodni božićni koncert

Betlehemsko svjetlo mira i prigodni božićni koncert ispred Crkve Presvetog trojstva.

vise slika nalazi se u foto-galeriji ....


Osnovna škola Ernestinovo