2019-04-24 09:45:56

Debata u nastavi putem videokonferencije

Učenici naše škole uključili su se kao škola partner u Projekt pod nazivom Pokušavam misliti, ne zbunjuj me činjenicama! 

Osim učenika naše škole sudjelovali su učenici sedmih i osmih razreda iz tri škole: OŠ D. Tadijanovića u Vukovaru (nositelj projekta), OŠ Retfala iz Osijeka i OŠ S. S. Kranjčevića Levanjska Varoš.

Projekt se odvijao petkom kroz četiri tjedna. Tema debate je Hipokratova izreka „Neka vaša hrana bude lijek, a vaš lijek vaša hrana“.

 

Teze za debatiranje bile su:

Veganskom prehranom do zdravijeg i duljeg života OŠ D. Tadijanovića u Vukovaru

Previše sporta šteti zdravlju OŠ Retfala iz Osijeka

Pretilost u dječjoj dobi odgovornost je roditelja OŠ S.S.Kranjčevića Levanjska Varoš.

Zdrava hrana osigurava dug život.OŠ Ernestinovo

Učenici svih škola su tijekom tjedna u Yammeru raspravljali o tezi koju je za određeni tjedan pripremala jedna od navedenih škola prema dogovorenom rasporedu. U Yammeru su učenici iznosili svoje stavove i pripremali se za debatu

Na kraju tjedna škola domaćin vodila je debatu. Po tri učenika činila su afirmacijsku i negacijsku skupinu. Učenici ostalih škola su videokonferencijski pratili debatu putem programa Adobe Connect .

Afirmacijsku skupinu naše škole činili su učenici:

1.Vanja Maletić

2.Bernard Kovač

3.Luka Kotur

Negacijsku skupinu naše škole činili su učenici:

1.Dino Brkić

2.Jelena Ćeran

3.Karla Papa

Nakon završnih riječi skupina učenici iz ostalih škola učenicima domaćinima postavljali su pitanja o predstavljenoj tezi na koja su učenici domaćini argumentirano odgovarali.

Učenici su se uključivali u debatu glasajući u Mentimetru na početku kada su se izjašnjavali o svom stavu o nevedenoj tezi te na kraju debate kada su svojim glasom odlučivali o pobjedniku debate.

Ovo je bilo za nas jedno novo iskustvo gdje su učenici razvijali svoje komunikacijske vještine, kritičko mišljenje, suradnju unutar škole i sa drugim školama.

Ivana Kardo


Osnovna škola Ernestinovo