2019-07-10 11:29:44

Drugi obrazovni materijali

Molimo roditelje da ne kupuju druge obrazovne materijale do početka školske godine 2019./20.

Na prvim roditeljskim sastancima u rujnu izvršit će se konačni odabir drugih obrazovnih materijala kao i mogućnosti financiranja istih od strane lokalne zajednice.


Osnovna škola Ernestinovo