2019-09-06 15:24:36

Raspored prijevoza učenika putnika

Smjer dovoza učenika: ( Autobus iz Osijeka polazi u 6:20)

6:35 Petrova Slatina

6:40 Šodolovci (škola)

6:45 Koprivna

6:50 Paulin Dvor

6:55 Ernestinovo (škola)

7:00  Divoš (ući u selo Divoš)

7:05 Ernestinovo (škola)

 

 

Smjer odvoza učenika:

Ernestinovo (škola)

Divoš

Paulin Dvor

Koprivna

Šodolovci (škola)

Petrova Slatina

Divoš

Odvoz učenika       (I.)         (II.) 

Ponedjeljak       u  12:20 i 14:00 (dva odvoza)

Utorak                 u  12:20 i 14:00 (dva odvoza)

Srijeda                 u  12:20 i 14:00 (dva odvoza)

Četvrtak              u  12:20 i 14:00 (dva odvoza)

Petak                    u  11:30 i 13:30 (dva odvoza)

 

 

Ravnatelj:

Damir Škrlec,prof.


Osnovna škola Ernestinovo