2020-01-31 08:40:00

PREDPRIJAVE za prvi razred osnovne škole za šk.god. 2020./2021.god.

P r e d p r i j a v e  za djecu rođenu  u razdoblju od 1. travnja 2013. do 31. ožujka 2014. godine, koja će biti obveznici polaska u prvi razred  osnovne škole za 2020./2021. školsku godinu, obavit će se od 3. do 17. veljače 2020. godine u tajništvu škole u Ernestinovu, radnim danom  od 8.00 do 12.00 sati za  mjesto Ernestinovo, Divoš,  Paulin Dvor, Petrova Slatina, Šodolovaci i Koprivna, na temelju prebivališta odnosno prijavljenog boravišta. 

 

Molimo roditelje-skrbnike da u navedenom roku izvrše predprijave za svoje dijete, te da ponesu OIB  djeteta.  

Napomena: Ukoliko roditelj-skrbnik nije u mogućnosti doći molimo da  se javi na telefon škole gore navedeni broj.

Detalje možete vidjeti u privitcima obavijesti.

Ravnatelj:
Damir Škrlec,prof.


Osnovna škola Ernestinovo