2020-02-28 08:42:40

Dan ružičastih majica - 26. 2. 2020.

U srijedu 26. 2. 2020. godine, sad već tradicionalno, obilježili smo nacionalni dan borbe protiv vršnjačkog nasilja, poznatiji kao Dan ružičastih majica.

 

U područnoj školi Šodolovci, učiteljica Gordana Aleksić i pedagoginja Nina Eman s učenicima su pripremile prigodni igrokaz na temu prihvaćanja različitosti, lijepog ponašanja i preveniranja svakog oblika nasilja. 

Naravno, taj smo dan prikladno nosili ružičaste majice Centra za edukaciju i prevenciju nasilja čija su inicijativa i predani rad rezultirali time da Dan ružičastih majica postane nacionalni dan bobre protiv vršnjačkog nasilja. 


Osnovna škola Ernestinovo