2020-03-15 18:14:32

Obavijest

Sutra, 16.3.2020, Osnovna škola Ernestinovo biti će zatvorena od 8.00. do 11.00 sati radi dezinfekcije.

Učenici, kako je i predviđeno nastavu prate po rasporedu kako je objavljeno u prethodnoj obavijesti o školi na daljinu.


Osnovna škola Ernestinovo