2020-03-16 19:22:16

Raspored učenja na daljinu

Raspored učenja na daljinu možete pogledati na sljedećoj poveznici:

https://mzo.gov.hr/vijesti/nastava-na-daljinu-raspored-3601/3601

Sportska televizija:

https://sptv.hr/

 


Osnovna škola Ernestinovo