2020-06-01 08:57:04

Obavijest o upisu u srednju školu

Poštovani roditelji i učenici 8. razreda, na ovoj poveznici možete pogledati Odluku o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2020./2021.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_05_62_1240.html 

 


Osnovna škola Ernestinovo