2021-02-03 14:51:33

OBAVIJEST O UPISU UČENIKA U PRVI RAZRED ŠK.GODINE 2021./2022.

P r e d p r i j a v e  za djecu rođenu  u razdoblju od 1. travnja 2014. do 31. ožujka 2015. godine, koja će biti obveznici polaska u prvi razred  osnovne škole za 2021./2022. školsku godinu, obavit će se od 1. do 12. veljače 2021. godine telefonskim putem na broj tajništva OŠ Ernestinovo: 031/270-213, radnim danom  od 8.00 do 14.00 sati za  mjesta Ernestinovo, Divoš,  Paulin Dvor, Petrova Slatina, Šodolovaci i Koprivna, na temelju prebivališta odnosno prijavljenog boravišta. 

 Molimo roditelje-skrbnike da u navedenom roku izvrše predprijave za svoje dijete, te da pripreme OIB  djeteta.  

Detalje možete vidjeti u privitcima obavijesti.

Ravnatelj Damir Škrlec

 


Osnovna škola Ernestinovo