2021-06-24 16:27:42

Dopunski nastavni rad

Za učenike s zaključenom jednom ili dvije negativne ocjene organiziran je dopunski nastavni rad od 25. 6. do 1.7. 2021. , prema rasporedu:

5.a razred:

povijest: 10:00h do 11:30 h

5.c razred:

matematika: 8:00h do 9:35h

geografija: 9:45 h  do 11: 25 h

 

 

 


Osnovna škola Ernestinovo