2021-06-29 13:42:35

Raspored prijevoza učenika za dodijelu svjedodžbi

Dovoz učenika za 02.07.2021.

07:50  Petrova Slatina

07:55 Šodolovci

08.00 Koprivna

08:05 Paulin Dvor

08:10 Ernestinovo škola

08:15 Divoš

8:20 Ernestinovo škola

ODVOZ UČENIKA:

9.00 h ispred škole

 


Osnovna škola Ernestinovo